Aanmelden

Als een kind in aanmerking komt voor plaatsing op Ons sbo is al vanuit het voortraject ( basisschool, kinderdagverblijf/ speelzaal, MKD) gesignaleerd dat het kind extra ondersteuning nodig heeft in het onderwijs. In de meeste gevallen is dan al contact geweest tussen de school/ instelling waar het kind dan verblijft.

Ouders die hun kind willen aanmelden kunnen telefonisch contact opnemen en een intakegesprek aanvragen.  Dit geldt ook als ouders meer informatie willen van Ons sbo.  We maken dan een afspraak voor een oriëntatiegesprek.

Voor plaatsing op Ons sbo is een ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) nodig. Deze wordt afgegeven door de Commissie van toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband OOK.   Deze kan worden aangevraagd door de school van herkomst en door Ons sbo.

Voor meer informatie : http://www.rsvbreda.nl/po/