Dyslexie

Sinds 2009 worden er op Ons sbo compenserende middelen ingezet bij leesmoeilijkheden.

In de school wordt er gewerkt met het project “Leezlap”. Het  doel is : Het bevorderen van de competentie, zelfstandigheid en acceptatie van leerlingen met ernstige leesproblemen en dyslexie, door gebruik te maken van compenserende middelen. Daar bij maken wij gebruik van de Daisy-speler en het computerprogramma Kurzweil.

De leerkrachten en  ouders worden begeleid en geschoold door  de mensen van het Leezlap; de remedial teacher, intern begeleider en taalcoördinator.

Het Leezlap richt zich ook op de scholen in onze omgeving. Onze ambitie is om in goede samenwerking te komen tot  passende zorgarrangementen voor alle leerlingen met een ernstige leesproblematiek.

Daarnaast richten we ons op een soepele en warme overdracht van deze specifieke leerlingen naar het voorgezet onderwijs.

Meer informatie kunt u vinden op: www.dyslexieweb.nl/hulpmiddelen/kurzweil-3000