Ouderraad

De ouderraad (OR) van Ons sbo is er voor alle ouders op onze school. De ouderraad organiseert samen met het team speciale schoolactiviteiten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval of bijzondere schooldagen. In de schoolkalender staan de bijzondere activiteiten aangegeven.

Samenwerking

Samenwerking tussen alle geledingen van een school is belangrijk. Daarom is op onze vergaderingen een vertegenwoordiging van de leerkrachten aanwezig. Iedere ouder/verzorger van onze school is van harte welkom. Een aantal keer per jaar vergadert de OR. Daarnaast sluiten ouders aan bij de organisatie van de verschillende activiteiten. Hiervoor worden ze uitgenodigd door de leerkrachten, die de feesten mee organiseren.

Ouderbijdrage

Deze activiteiten worden betaald uit inkomsten van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt door de school beheerd.

Spreek ons aan!

De ouderraad wil haar steentje bijdragen, zodat kinderen en ouders zich thuis voelen op Ons sbo. Samenwerking, informatie en communicatie staan bij ons voorop. Hebt u nog vragen of suggesties, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Wij vinden het erg belangrijk dat we weten, wat er bij de ouders leeft en daarom staan wij open voor aanbevelingen, bedenkingen of vragen. Spreek daarvoor de teamcoördinator  aan of mail ons: onssbo_info@inos.nl