Schooltijden

Op Ons sbo wordt gewerkt met een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan, maar overblijven op school.

De schooltijden op alle locaties van Ons sbo zijn als volgt:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.40 – 15.00 uur
8.40 – 15.00 uur
8.40 – 12.00 uur
8.40 – 15.00 uur
8.40 – 15.00 uur

Vanaf 8.15 uur is er toezicht op de speelplaats. Vanaf dat moment gaan de hekken open.

Voor leerlingen die gebracht worden, met de fiets of te voet komen geldt dus dat zij pas vanaf dat moment het plein op kunnen. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden, zodat uw kind niet onnodig lang voor een gesloten poort hoeft te wachten.