vanzelfsprekend op Ons sbo
Op Ons sbo wordt gewerkt vanuit  de overtuiging dat elke leerling bijzonder en uniek is. We bieden daarom onderwijs op maat, passend bij de mogelijkheden van de leerling.

Dit doen we door:

  • Hoge doelen te stellen waardoor de leerling wordt uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen binnen zijn persoonlijke mogelijkheden.
  • Ons te richten op de totale ontwikkeling van de leerling.
  • Daar waar nodig het leren te ondersteunen met aanvullende expertise (zoals psycholoog/ orthopedagoog, logopedie, (motorische) remedial teaching etc.)

Aanmelden

Ouders die hun kind willen aanmelden kunnen telefonisch contact opnemen en een intakegesprek aanvragen.  Dit geldt ook als ouders meer informatie willen van Ons sbo.  We maken dan een afspraak voor een oriëntatiegesprek.

Let wel voor plaatsing op Ons sbo is een ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) nodig!

Lees verder

Dyslexie

In de school wordt er gewerkt met het project “Leezlap”. Het  doel is : Het bevorderen van de competentie, zelfstandigheid en acceptatie van leerlingen met ernstige leesproblemen en dyslexie, door gebruik te maken van compenserende middelen. Daarbij maken wij gebruik van de Daisy-speler en het computerprogramma Kurzweil.

Lees verder

Rots en water

Rots & Water is een training waarbij je leert voor jezelf op te komen. Door praktische oefeningen  leer je wat jouw sterke en minder sterke punten zijn. We laten je bijvoorbeeld voelen hoe sterk je eigenlijk bent. Daarna kan en durf je jouw kracht op een goede manier te gebruiken.

Lees verder