vanzelfsprekend op Ons sbo

Ons sbo is een school voor speciaal basisonderwijs in Breda en maakt onderdeel uit van het RSV Breda. Op Ons sbo wordt gewerkt vanuit  de overtuiging dat elke leerling bijzonder en uniek is. Alle leerlingen komen met een unieke ondersteuningsvraag naar onze school. We bieden daarom onderwijs op maat, passend bij de mogelijkheden van de leerling. Gelijk aan de basisscholen leren de kinderen op onze school lezen, taal, rekenen, schrijven en heel veel over de wereld en zichzelf. We doen dit onder het motto ‘samen op eigenwijs/ze toekomstgericht’ aan de slag gaan.

Aanmelden

Ouders die hun kind willen aanmelden kunnen telefonisch contact opnemen en een intakegesprek aanvragen.  Dit geldt ook als ouders meer informatie willen van Ons sbo.  We maken dan een afspraak voor een oriëntatiegesprek.

Let wel voor plaatsing op Ons sbo is een ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) nodig!

Lees verder

Dyslexie

In de school wordt er gewerkt met het project “Leezlap”. Het  doel is : Het bevorderen van de competentie, zelfstandigheid en acceptatie van leerlingen met ernstige leesproblemen en dyslexie, door gebruik te maken van compenserende middelen. Daarbij maken wij gebruik van het computerprogramma Firefly.

Lees verder

Rots en water

Rots & Water is een training waarbij je leert voor jezelf op te komen. Door praktische oefeningen  leer je wat jouw sterke en minder sterke punten zijn. We laten je bijvoorbeeld voelen hoe sterk je eigenlijk bent. Daarna kan en durf je jouw kracht op een goede manier te gebruiken.

Lees verder

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.