Aanmelden

Als een kind in aanmerking komt voor plaatsing op Ons sbo is al vanuit het voortraject (basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, MKD) gesignaleerd dat het kind extra ondersteuning nodig heeft in het onderwijs. In de meeste gevallen is dan al contact geweest tussen de school of instelling waar het kind dan verblijft.

Voor plaatsing op Ons sbo is een ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) nodig. Deze wordt afgegeven door de Commissie van toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband RSV Breda. Deze kan worden aangevraagd door de school van herkomst.

Ouders en verzorgers die een TLV hebben gekregen en hun kind willen aanmelden kunnen telefonisch contact opnemen en een intakegesprek aanvragen. Dit geldt ook als ouders en verzorgers die meer informatie willen van Ons sbo. We maken dan een afspraak voor een oriëntatie op onze school. De oriëntatiebijeenkomsten worden eens per maand gehouden.

Voor meer informatie: http://www.rsvbreda.nl/po/