Dyslexie

Lezen is heel belangrijk om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Op Ons sbo wordt gewerkt vanuit een dyslexieprotocol. Een onderdeel daarvan is het inzetten van compenserende middelen om het lezen te bevorderen. Het  doel is : Het bevorderen van de competentie, zelfstandigheid en acceptatie van leerlingen met ernstige leesproblemen en dyslexie. We maken o.a. gebruik van Textaid, een computerprogramma die de teksten voorleest. Meer informatie kunt u vinden op: https://woordhelder.nl/textaid

Daarnaast richten we ons op een soepele en warme overdracht van deze specifieke leerlingen naar het voorgezet onderwijs.