Ouderraad

De ouderraad (OR) van Ons sbo is er voor alle ouders op onze school. De ouderraad organiseert samen met het team speciale schoolactiviteiten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, schoolreisje of bijzondere schooldagen. In de schoolkalender staan de bijzondere activiteiten aangegeven. Deze activiteiten worden betaald uit inkomsten van de ouderbijdrage.

Samenwerking

Samenwerking tussen alle geledingen van een school is belangrijk. Daarom is op de vergaderingen van de OR een vertegenwoordiging van de leerkrachten aanwezig. Iedere ouder/verzorger van onze school is van harte welkom om samen op eigenwij(s)ze een bijdrage te leveren.

Ouderbijdrage

De speciale activiteiten worden betaald uit inkomsten van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig en wordt door de school beheerd. Mocht u beperkte financiële middelen hebben dan kunt u gebruik maken van de Bredapas of een beroep doen op stichting Leergeld. Gespreide betaling is mogelijk, neem hiervoor contact op met de administratie van de school.

Spreek ons aan!

De ouderraad wil haar steentje bijdragen, zodat kinderen en ouders zich thuis voelen op Ons sbo. Samenwerking, informatie en communicatie staan bij ons voorop. Hebt u nog vragen of suggesties, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Spreek daarvoor de leerkracht of directie aan of mail ons: onssbo_info@inos.nl