Samenwerking

Evelijn Piederiet is de School CJG-er op Ons sbo. Zij is iedere donderdagochtend op school voor een inloopspreekuur.

Wat is het CJG?

Het Centrum Jeugd en Gezin is er om ouders en jeugdigen van 0 tot 23 jaar te ondersteunen bij kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. CJG Breda is dé vraagbaak voor ouders, opvoeders en kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit gemeente Breda. Ook brengt het CJG ouders en jeugd met elkaar in contact. Door samen ervaringen uit te wisselen ervaren zij dat zij er niet alleen voor staan.

Waarvoor kunt u bij mij terecht?

Als u vragen heeft over opvoeden dan kunt u bij mij terecht. Bijvoorbeeld als uw kind angstig is en niet kan slapen, last heeft van de scheiding of als uw kind wordt gepest. Ik kan u dan adviseren hoe u hier mee om kunt gaan. Door er met elkaar over te praten kunnen we voorkomen dat kleine vragen, grote problemen worden.
Ik werk nauw samen met de intern begeleider van de school. Samen met de docenten kijk ik mee hoe de leerlingen van school zich ontwikkelen en of ze lekker in hun vel zitten. Wanneer kinderen hier op school problemen hebben kan ik samen met de leerkracht en ouder meedenken hoe hiermee om te gaan. Als er (tijdelijk) meer ondersteuning nodig is voor uw kind of u als ouder, kan ik een CJG-coach inschakelen. Deze kan een aantal gesprekken hebben met u en / of met uw kind(eren). Mocht er meer gespecialiseerde hulp nodig zijn, dan kunnen de coach of ik u hierover adviseren.

Welzijn van het kind voorop

Als school CJG-er werk ik nauw samen met de school, maar ik ben niet in dienst van de school. Ik ben een onafhankelijke en neutrale gesprekspartner. De ontwikkeling en het welzijn van uw kind staan voorop.

Als u vragen heeft kunt u mij bereiken via Evelijn.Piederiet@cjgbreda.nl
Meer informatie over het CJG kunt u vinden op www.cjgbreda.nl.