Schooltijden

Op Ons sbo wordt gewerkt met een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan, maar overblijven op school. Tussen de middag eten de leerlingen in de groep onder begeleiding van de leerkracht. Zij kunnen dan in het kader van gezond gedrag melk, thee of water drinken. Voor de melk dient een verplichte bijdrage betaald te worden.

De schooltijden van Ons sbo zijn als volgt:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.45 – 15.00 uur
8.45 – 15.00 uur
8.45 – 12.00 uur
8.45 – 15.00 uur
8.45 – 15.00 uur

Vanaf 8.20 uur is er toezicht op de speelplaats. Vanaf dat moment gaan de hekken open.

Voor leerlingen die gebracht worden, met de fiets of te voet komen geldt dus dat zij pas vanaf dat moment het plein op kunnen. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden, zodat uw kind niet onnodig lang voor een gesloten poort hoeft te wachten.